NZDM Klub Cesta

„Na cestě s dětmi a mladými lidmi.“

NZDM Klub Cesta je bezplatná sociální služba. Jsme tu pro děti a mladé lidi v oblasti Říčanska, doprovázíme je na cestě dospíváním, sdílíme s nimi jejich radosti a starosti, nabízíme jim pomoc a podporu, a to i zábavně. Provozujeme klub i terénní formu služby.

Co u nás nabízíme?

Nabízíme pomoc a podporu v obtížných životních situacích (poradenství, krizovou intervenci, kontakt s institucemi ve prospěch uživatele, zprostředkování či doprovod do jiných služeb atd.). Individuální konzultace také poskytujeme v rámci poradny Klubu Cesta.

Nabízíme bezpečný prostor a vybavení pro smysluplné využití volného času. Např.: stolní fotbal, šipky, ping-pong, deskové hry, výtvarné a sportovní vybavení, počítače, plackovač, airbrush, činky, hrazda, box hruška, posilovací stroje, atd.

Snažíme se, aby děti a mladí lidé zažívali obtížné situace v co nejmenší míře a byli si vědomi potencionálních rizik. Podáváme objektivní informace. S klienty pořádáme pravidelné besedy na různá preventivní a společenská témata (např. kouření, sex a vztahy, motivace, drogy, pravidla, životní prostředí, atd.)

Pořádáme veřejné akce, výtvarné workshopy, promítání filmů, sportovní turnaje, atd. (naší prioritou jsou akce pořádané samotnými uživateli). Aktivně se podílíme na komunitním dění.

Pro koho je služba určena?

Dětem a mladým lidem ve věku 7-19 let pro klub a ve věku 7-26 let pro terén, kteří:

 • žijí nebo chodí do školy v Říčanech a okolí,
 • patří mezi outsidery,
 • mají konfliktní vztahy s ostatními,
 • nechodí do kroužků – nechtějí nebo nemohou,
 • mají zaneprázdněné rodiče či se tolik nezajímají,
 • tráví čas na ulici,
 • hledají adrenalin,
 • zkoušejí hranice,
 • mají zkušenost s ústavní výchovou, kurátorem pro mládež, s OSPODem,
 • experimentují s alkoholem, cigaretami a THC,
 • nechtějí nebo nemohou najít práci,
 • mají problémy ve škole,
 • nemají kamarády.
    
Cíle:
 • Vést děti a mladé lidi k rozvoji vlastních schopností a dovedností.
 • Podporovat uživatele služby přiměřeně jejich skutečným a aktuálním potřebám.
 • Pomoci při uplatňování práv, zprostředkování kontaktu s okolním světem.
 • Starat se o provoz služeb a zkvalitňovat jejich fungování.
 • Vyhledávat děti a mladé lidi, kteří tráví svůj volný čas na ulici, sami či ve skupině, a zažívají ohrožující obtížné nebo rizikové životní situace.
 • Prohloubit spolupráci s úřady, neziskovými organizacemi i občany, za účelem zkvalitnění života dětí a mladých lidí z cílové skupiny.
  Zásady (principy) služby:

  Férovost – Pravidla na klubu platí pro všechny stejně. Hrajeme fér. Dodržovat pravidla je výzva. Hranice vytváří prostor pro život.

  Vzájemný respekt – Pochopení pro to, že každý je jiný. Respekt k oprávněným přáním a potřebám klientů i pracovníků. Respekt k názorovým a postojovým odlišnostem s tím, že svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda druhého.

  Důvěra (a důvěrnost) – Důvěrně nakládáme s informacemi, které se dozvíme. Naše služba se zakládá na vzájemné důvěře. Důvěřujeme ve schopnosti uživatelů a usilujeme o jejich důvěru. Jsme diskrétní, dá se nám věřit. Důvěřujeme i prověřujeme.

  Dobrovolnost – Naše služby nenutíme, spíše nabízíme. Dobrovolnost ve využívání služby představuje krok směrem k funkčnímu vztahu pracovník – uživatel služby. Volnost znamená odpovědnost.

  Bezplatnost – Za vstup do klubu či využívání sociálních služeb se nic neplatí.

  Tolik různých klientů jsme poznali v klubu nebo v terénu za poslední dva roky.

  Hodnoty:

  Prestiž – Jsme jediná sociální služba pro děti v regionu, máme tu své místo. Službu děláme profesionálně, rozvíjíme ji a snažíme se o získání uznání od ostatních institucí. Uzavřeli jsme smlouvu o spolupráci se Základní školou Nerudova, Střední školou Kunice. Snažíme se účastnit schůzek s řediteli ZŠ, účastníme se na mezioborových setkáních, která pořádá Rozum a cit, účastníme se pracovní skupiny Župan. Spolupracujeme s organizací Magdaléna. Tvoříme si síť návazných služeb.

  Odvaha – Nebojíme se nových věcí, snažíme se službu rozvíjet, posouvat se dál, oslovujeme rozsáhlejší cílovou skupinu. Otevřeli jsme poradnu pro děti a mládež při NZDM Klub Cesta.

  Svoboda – Svobodu vnímáme jako možnost určit si sami rozvojový plán služby. Konkrétní podobu služby si tvoříme sami. Se svobodou přijímáme i zodpovědnost, která je s tím úzce spjata.

  Osobní růst – Zaměřujeme se na kvalitní zpětnou vazbu v kolektivu. Věnujeme se bilancím, supervizím, navštěvujeme vzdělávací kurzy i nad rámec povinností. Sdílíme svou dobrou praxi mezi sebou, ale i v rámci setkání Županu s dalšími NZDM.

  Porozumění – Snažíme se o transparentnost naší služby. Porozumění je pro nás důležité jak v přímé práci s klienty, tak i mezi sebou v týmu. Rozdíly vnímáme jako výzvu a prostor pro porozumění.

  Smysl – Výsledky naší práce dávají smysl nám, klientům i spolupracujícím institucím. Dalším organizace (např. Komunitní centrum Říčany) nás žádají o spolupráci v případové práci.

  Přijetí – Přijímáme klienty v jejich životních situacích, ať jsou jakékoliv. Nesoudíme, podporujeme. Každý má u nás šanci říct si o pomoc.

  Opravdovost – Věříme tomu, co říkáme klientům, sami to děláme. Jsme transparentní. Chováme se v souladu s našimi hodnotami a principy.

  Nadhled – Snažíme se být nad věcí, jsme kreativní v přímé práci, snažíme se řešit věci „s klidnou hlavou“, jsme realističtí.